Η εταιρεία Spirit Innovations Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται περισσότερα από 15 χρόνια στο χώρο των προωθητικών δώρων, των διαφημιστικών δώρων καθώς και της εισαγωγής και χονδρικής μη-τροφίμων σε αλυσίδες λιανικής και σε άλλους μεταπωλητές.